Zwiększanie fotorealizmu w grach przy użyciu sieci neuronowych

Prezentacja sieci konwolucyjnej zwiększającej realizm gry, na przykładzie GTA V.