Widz kanału sportowego pyta Krzysztofa jak to jest mieć duże powodzenie u kobiet

Jak w tytule