Umowa na respiratory z 14.04. była nielegalnie zawarta

Jej wartość przekraczała 100 mln zł. Obowiązkiem Ministra Zdrowia było więc wystąpić o opinię prawną Prokuratorii Generalnej przed podpisaniem. Nie zrobił tego.