Przeciwdziałanie przymrozkom za pomocą wiatraka w gospodarstwach sadowniczych.

Wiatrak ciągnie cieplejsze powietrze z górnych partii i wpycha w okolice gruntu zwiększając temperaturę przy ziemi.