Ordo Iuris rozważa roszczenia finansowe wobec Norwegii!

…która blokuje środki dla samorządów z homofobicznymi dyskryminacjami. XD