Młodzieżówka KORWiN daje popis w czasie internetowej debaty

Merytoryczna opozycja, merytoryczna dyskusja i merytoryczne argumenty.