Mimika Twarzy Posła Sobonia.

Wiele mówiła o jego prawdziwej naturze i ukrytych zamiarach