Korwin: Samorządy powinny zostać rozwiązane, jeśli sprzeciwiają się rządowi

Korwin: Krytykowanie rządu przez samorządy jest absolutnie niedopuszczalne. Samorządy powinny być upominane, a jeśli dalej będą tak robić, zostać rozwiązane i na ich miejsce powołany komisarz. | Walczący z maseczką JKM kolejny raz podsuwa PiSowi autorytarny pomysł na przejęcie pełnej władzy.