Jest rozporządzenie z zakazem łamiącym Konstytucję RP!

Opublikowane rozporządzenie od 28.12 do 17.01.2021. I jest zakaz przemieszczania się, który łamie Konstytucję RP!