Zakaz wykonywania zawodu za udział w strajku kobiet? Represje kuratorium

Jej mąż stracił pracę w państwowym Lotosie, ją czeka postępowanie dyscyplinarne przed kuratorium oświaty – miała „uchybić godności zawodu”, walcząc o prawa kobiet