Zakaz przemieszczania który chce wprowadzić PiS jest niezgodny z konstytucją!

Art. 52. Konst. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.