X-Trade Brokers rozbił bank na koronawirusowym kryzysie! Zysk wyższy o 5500%!

Są tacy co na koronawirusie zarabiają fortunę! Jak wynika ze wstępnych wyników finansowych XTB (największy dom maklerski notowany na GPW), w pierwszym półroczu 2020 r. spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 293,5 mln złotych, wobec 5,2 mln złotych rok wcześniej (wzrost o 5540%).