wincej ruwnouprawnienia!

BEZZWROTNA DOTACJA DLA KOBIET NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A GDZIE DLA MĘŻCZYZN??????