„To jest po prostu…

„To jest po prostu GRANDA!!!!! Dostałam dzisiaj taki list wysłany z Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Cele tej fundacji zawarte są w ich KRS. Czy treść tego listu jest wypełnieniem któregoś z nich? Nie! To jest ordynarna działalność polityczna niezgodna z celami”

W liście zatytułowanym „Polski Moment Prawdy Wybór prezydenta RP – 28 czerwca 2020” czytamy, że „Prezydent RP Andrzej Duda jest jedynym wiarygodnym kandydatem, który może zapewnić Polakom kontynuację budowy Polski, w której będzie nam się żyło bezpieczniej i lepiej”. Przedstawiciele DFRR przekonują też, że od 2015 r. Duda „wytycza drogę Polski w Unii Europejskiej i we wspólnocie Atlantyckiej, która pozwala nam uniknąć peryferializacji na scenie europejskiej i globalnej”

„Prezydent Duda to kandydat działający zgodnie z cnotami działający zgodnie z cnotami 'roztroponość, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i rozwaga”, który stara się zastępować walkę polityczną dialogiem poszukującym wspólnego dobra”

Nie zabrakło też krytyki wymierzonej w kontrkandydatów Dudy, którym zarzucono, że „nie kryją się z zamiarami dechrystianizacji Polski” i dążą do „ograniczenia suwerenności i wolności przez nieograniczoną tolerancję dla zła”.

Eksperci podkreślają, że prowadzenie agitacji wyborczej przez inne podmioty niż komitety wyborcze, stanowi naruszenie Kodeksu wyborczego.

– Prawo wyborcze nie dopuszcza prowadzenia agitacji wyborczej przez fundacje. Rozpowszechnianie przez fundację materiałów o takim charakterze, namawiających do głosowania na konkretnego kandydata, nie jest zgodne z zasadą finansowania kampanii wyborczej wyłącznie ze źródeł własnych komitetu wyborczego – tłumaczy – dr Anna Frydrych-Depka, ekspertka od prawa wyborczego w Fundacji Odpowiedzialna Polityka.

https://www.wykop.pl/link/5572045/fundacja-rozwoju-regionalnego-zacheca-przedsiebiorcow-do-glosowania-na-dude/

#polska #wroclaw #polityka #wybory #przedsiebiorczosc #biznes #dojnazmiana #bekazkatoli #neuropa