The Lancet: brak wpływu maseczek na ryzyko zakażenia

„Nie odnotowaliśmy związku pomiędzy noszeniem maseczki a ryzykiem zakażenia”. Badanie przeprowadzone w Hiszpanii.