Sośnierz: Obostrzenia powinny się opierać na jakiejś wiedzy i rozumie.

– W ogóle nie rozumiem, dlaczego zabraniać Polakom przebywać w przestrzeniach otwartych. Tam się jest trudno zarazić – mówi były minister zdrowia.