Słoneczniki, które zwiędły w lipcu. Tragiczna śmierć z samotności van Gogha

29 lipca 1890 r., w wieku 37 lat, zmarł Vincent van Gogh – za życia nieznany szerzej holenderski malarz. Chociaż jest autorem ponad 2000 dzieł, w tym 870 obrazów, to jemu samemu udało się sprzedać tylko 1 płótno. Prowadził życie pełne samotności, cierpiał przy tym na wiele zaburzeń psychicznych.