Przedstawicielka generacji „z” usa wypowiada się o

hipokryzji liberalnego zachodu w kontekście ostatnich wydarzeń.