Polska europejskim wysypiskiem śmieci? – Stowarzyszenie RKW

Tony nielegalnych odpadów składowanych w lubuskiem. Śmieciowa szajka rozbita.