Odwołali szefa KRS, bo zablokował pobieranie diet za sztuczne posiedzenia online

Niektórzy członkowie nowej KRS drenowali budżet Rady przez zwoływanie – w nieznanej dotąd skali – zdalnych posiedzeń komisji. Pobierali za to dodatkowe pieniądze.