Od 1 lipca wyższy VAT na urządzenia braillowskie | – portal dla…

Urządzenia braillowskie nie spełniające definicji wyrobów medycznych od 1 lipca są obłożone wyższym VATem. W ramach nowej matrycy podatek wzrósł z 8 do 23 procent. Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość stosowania 8-procentowej stawki podatku VAT dla wyrobów medycznych oraz wielu…