Niepokorni żołnierze ludowego Wojska Polskiego

Propaganda PRL przedstawiała żołnierzy WP jako komunistów w pełni popierających władzę. W archiwach wojskowych znajdują się akta pokazujące także inny obraz: to historie żołnierzy manifestujących przywiązanie do wiary, palących sowieckie ordery czy wreszcie strzelających do portretów Stalina.