Niemcy repatriowali z Kazachstanu 800 tysięcy ludzi, Polska… 6 tysięcy

Zostało 30 tysięcy Polaków. 4 tysiące kilometrów od kraju, na zabitych wsiach są ludzie pzywiązanych do polskości. Po II wojnie pokonane Niemcy repatriowały 800 tysięcy ludzi. Tylko Polska zapomniała o swoich rodakach. Do kraju wróciło ich około sześciu tysięcy