Nie każdy bohater nosi peleryne

Przy takie postawie w społeczeństwie, ludzi wygrają tą nowo rodzącą się rewolucję