Nawalnego otruto inhibitorem cholinoesterazy

Działanie acetylocholiny na mięsień wywołuje jego skurcz. Znaczny wzrostu m.in. poziomu acetylocholiny skutkuje silnym napięciem wszystkich mieśni. A to w bardzo krótkim czasie prowadzi do uduszenia się z powodu skurczu mięśni międzyżebrowych i przepony.