Korporacje międzynarodowe w 2018 roku wytransferowały z Polski 17 mld zł.

W 2018 roku korporacje międzynarodowe wytransferowały z Polski 17 mld zł, co przełożyło się na około 3 mld zł ubytku w dochodach z CIT – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Problemem jest istnienie wewnątrzunijnych rajów podatkowych.