Komisja Europejska wszczyna dwa postępowania antymonopolowe przeciwko Apple

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowania wyjaśniające w zakresie ochrony konkurencji, aby ocenić, czy zasady dystrybucji aplikacji przez App … 300Gospodarka.pl .