Komisja Europejska pyta Czarnka o ewentualne kary dla uczelni

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w październiku, że może pozbawiać grantów uczelnie, które dały studentom wolne podczas strajku kobiet. Marija Gabriel – komisarz ds. badań, nauki i innowacji – skierowała pismo do ministra, w którym domaga się od niego wyjaśnień.