Horała kłamie na wizji, że kiedyś już zawetowano budżet i prowizorium działało

No więc nie. PiSowie mija się z prawdą, coś nowego.