Gömböc— kształt, który nie powinien istnieć

Ten kształt posiada tylko dwa punkty równowagi – jeden stabilny i jeden niestabilny. Normalnie figury przestrzenne mają przynajmniej cztery takie punkty. Wyjaśnienie w filmie…