GitHub zarchiwizował 21 TB open-source projektów na Arktyce na kolejne 1000 lat

GitHub dostarczył kopię wszystkich aktywnych projektów do Arktycznego Archiwum które jest długoletnim archiwum zakopanym na głębokości 250 metrów w sklepieniu góry arktycznej, aby przyszłe pokolenia mogły mieć do nich dostęp, nawet jeśli cywilizacja rozpadnie się w ciągu najbliższych 1000 lat.