George Soros i koncept społeczeństwa otwartego

Jeden z wykładów Georga Sorosa na temat społeczeństwa otwartego. U jego podstaw leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń; sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.