Bunt przedsiębiorców był jedynie początkiem.

Bunt przedsiębiorców mających dość utrzymywania restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią to nie wszystko. W ślad za nim mają pójść pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. Przygotowują je przedstawiciele branży hotelarskiej, którzy domagają się odszkodowania za poniesione straty i…