Bielan (PiS) o złamaniu ręki przez policję: Tak się dzieje jak się wychodzi…

demonstrować i robi to w sposób nielegalny. (…) Dzisiaj, w czasie pandemii, można protestować w internecie czy w jakis inny sposób, ale w taki sposób, żeby nie zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu choćby policjantów.