Bardzo wartościowe więc się…

Bardzo wartościowe więc się dzielę.

Warto to w trakcie edukacji już młodemu pokoleniu tłuc do głowy .

pokaż spoiler spoiler #biznes #dzialalnoscgospodarcza #przedsiebiorczosc #gospodarka #takaprawda #kapitalizm #firma