66 proc. popiera „pieniądze za praworządność” Za rządem tylko 29 proc.

Gdyby przeprowadzono referendum, czy poprzeć unijną zasadę „pieniądze za praworządność”, na 10 głosujących osób tylko 3 poparłyby weto. Najwięcej zwolenników weta można znaleźć wśród… młodych mężczyzn, z których pewnie wielu ma tutaj konta.